Transcendent mediteren


Transcendent mediteren betekent letterlijk "Overstijgen". Het overstijgen van een meer actief niveau naar een minder actief niveau. Met andere woorden, de denkactiviteit neemt af en daardoor komen we meer in contact met de Stilte ofwel Bewustzijn in onszelf. Dit contact met die diepere dimensie in onszelf is zeer voedend voor ons.

Door te transcenderen:

* worden vermoeidheid en spanningen opgelost

* komt de geest rechtstreeks in contact met de Stilte ofwel Bewustzijn


Na de meditatie ervaar je dat een gevoel van: gelukzaligheid, creativiteit, energie (in min of meerdere mate) mee naar boven zijn genomen. Naarmate je een langere periode regelmatig mediteer vindt er een integratie plaats van de ene laag (de actieve laag) met de andere laag - Stilte. We bestaan namelijk uit twee dimensies. Een bewustzijnslaag en een actieve laag. Door integratie van deze twee dimensies gaan we meer VOL_LEDIG_HEID ervaren. 


                                                                    een bloem symboliseert
                                                                                                                    "de Volledige bloei van het leven"
                                                                                                                     de schoonheid ligt in het oog van de waarnemer.